نماز

اثبات معجزه بودن قرآن از طريق روابط رياضي

اثبات  معجزه بودن قرآن از طريق روابط رياضي

مقدمه: مقاله ای که از نظر گرامی شما عزیزان می گذرد حاصل تحقیقات پژوهشگران علاقمندی است که با پشتکار و تلاش خود به این نتایج دست یافته اند. بی شک آگاهی از این نظم غیربشری اطمینان ما را به آسمانی بودن قرآن، دوچندان می نماید و به قول یکی از این محققین، هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قرآن کلام خدا است، چه رسد به افرادی که مسلمان هستند.انشاءالله خداوند توفیق عمل به دستورات نجات بخش قرآن را به همه ما عنایت فرماید.


براي كساني كه اعتقاد به قرآن ندارند همين ابتدا بگم كه...همه ي شما ميدونين كه قرآن به يك زبان عاميانه عربي و خيلي ساده مسائلي رو توضيح داده .ولي قرآن همين ظاهرش نيست و حتي شايد اون رو اگه برعكس بخونيم توضيحات ديگه داشته باشه.

متن کامل در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 19:42  توسط سید علیرضا  | 

وقت نماز صبح

741 نزديك اذان صبح از طرف مشرق سفيده‏اى رو به بالا حركت مى‏كند، كه آن را فجر اول گويند. موقعى كه آن سفيده پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است. و آخر وقت نماز صبح، موقعى است كه آفتاب بيرون مى‏آيد.


+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:18  توسط سید علیرضا  | 

وقت نماز مغرب و عشا

735 مغرب موقعى است كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مى‏شود، از بين برود.

736 نماز مغرب و عشا هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند: وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتى كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بگذرد كه اگر كسى مثلا مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهوا در اين وقت‏بخواند، احتياط مستحب آن است كه بعداز نماز مغرب، نماز عشا را دوباره بخواند. و وقت مخصوص نماز عشا موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد كه اگر كسى تا اين موقع نماز مغرب را عمدا نخواند، بايد اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. و بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترك نماز مغرب و عشا است، كه اگر كسى در اين وقت اشتباها نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند و بعداز نماز ملتفت‏شود،نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.

737 وقت مخصوص و مشترك كه معنى آن در مساله پيش گفته شد، براى اشخاص فرق مى‏كند. مثلا اگر به اندازه خواندن دو ركعت نماز از اول ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر كسى كه مسافر است، تمام شده و داخل وقت مشترك مى‏شود. و براى كسى كه مسافر نيست، بايد به اندازه خواندن چهار ركعت نماز بگذرد.

738 اگر پيش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشا شود و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عشا را بخواند. و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته بايد نماز را تمام كند، بعد نماز مغرب را بخواند. اما اگر تمام آنچه را خوانده، در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد و پيش از ركوع ركعت چهارم يادش بيايد، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و بعد از آن عشا را بخواند. ولى احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز عشا، دوباره نماز مغرب و عشا را بخواند و اين احتياط خيلى خوب است.

739 آخر وقت نماز عشا نصف شب است. و احتياط واجب آن است كه براى نماز مغرب و عشا و مانند اينها، شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كرد، و براى نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمايند.

740 اگر از روى معصيت‏يا به واسطه عذرى نماز مغرب يا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اينكه نيت ادا و قضا كند، بجا آورد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:17  توسط سید علیرضا  | 

وقت نماز ظهر و عصر

729 اگر چوب يا چيزى مانند آن را راست در زمين هموار فرو برند، صبح كه خورشيد بيرون مى‏آيد، سايه آن به طرف مغرب مى‏افتد. و هر چه آفتاب بالا مى‏آيد،اين سايه كم مى‏شود. و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى به آخرين درجه كمى مى‏رسد،و ظهر كه گذشت، سايه آن به طرف مشرق برمى‏گردد. و هر چه خورشيد رو به مغرب مى‏رود، سايه زيادتر مى‏شود. بنابر اين وقتى سايه به آخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت، معلوم مى‏شود ظهر شرعى شده است. ولى در بعضى شهرها مثل مكه كه گاهى موقع ظهر سايه به كلى از بين مى‏رود، بعد از آنكه سايه دوباره پيدا شد، معلوم مى‏شود ظهر شده است.

730 چوب يا چيز ديگرى را كه براى معين كردن ظهر به زمين فرو مى‏برند، شاخص گويند.

731 نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند: وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتى كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد. و وقت مخصوص نماز عصر موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عصر وقت‏به مغرب مانده باشد، كه اگر كسى تا اين موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند. و ما بين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است. و اگر كسى اشتباها نماز ظهر يا عصر را در وقت مخصوص ديگرى بخواند، نمازش صحيح است.

732 اگر پيش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است، چنانچه در وقت مشترك باشد، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند. يعنى نيت كند كه آنچه تا حال خوانده‏ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مى‏خوانم، همه نماز ظهر باشد. و بعد از آنكه نماز را تمام كرد، نماز عصر را بخواند. و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عصر را بخواند و احتياط آن است كه دوباره نماز عصر را هم بعد از آن بخواند، و اين احتياط خيلى خوب است.

733 در روز جمعه انسان مى‏تواند به جاى نماز ظهر، دو ركعت نماز جمعه بخواند. ولى احتياط مستحب آن است كه اگر نماز جمعه خواند، نماز ظهر را هم بخواند، و اين احتياط خيلى مطلوب است.

734 احتياط واجب آن است كه نماز جمعه را از موقعى كه عرفا اول ظهر مى‏گويند، تاخير نيندازد. و اگر از اوايل ظهر تاخير افتاد، به جاى نماز جمعه نماز ظهر بخواند.


+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:16  توسط سید علیرضا  | 

نمازهاى واجب+نمازهاى واجب يوميه

نمازهاى واجب

نمازهاى واجب شش است: اول: نماز يوميه. دوم: نماز آيات. سوم: نماز ميت. چهارم: نماز طواف واجب خانه كعبه. پنجم: نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است. ششم: نمازى كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى‏شود.


نمازهاى واجب يوميه

نمازهاى واجب يوميه پنج است: ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت، مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعت، صبح دو ركعت.

728 در سفر بايد نمازهاى چهار ركعتى را با شرايط‏ى كه گفته مى‏شود، دو ركعت‏خواند.


+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:14  توسط سید علیرضا  | 

احكام نماز از رساله امام خمينى-ره

نماز مهمترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى ديگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذيرفته نشود، اعمال ديگر هم قبول نمى‏شود. و همانطور كه اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند، چرك در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى‏كند. و سزاوار است‏كه انسان نماز را در اول وقت‏بخواند. و كسى كه نماز را پست و سبك شمارد،مانند كسى است كه نماز نمى‏خواند. پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: "كسى كه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد، سزاوار عذاب آخرت است".روزى حضرت در مسجد تشريف داشتند، مردى وارد و مشغول نماز شد، و ركوع و سجودش را كاملا به جا نياورد. حضرت فرمودند: "اگر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور است از دنيا برود، به دين من از دنيا نرفته است". پس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتابزدگى نماز نخواند، و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد كه با چه كسى سخن مى‏گويد، و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسيار پست و ناچيز ببيند. و اگر انسان در موقع نماز كاملا به‏اين مطلب توجه كند، از خود بى‏خبر مى‏شود. چنانچه در حال نماز تير را از پاى مبارك امير المؤمنين عليه‏السلام بيرون كشيدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهانى كه مانع قبول شدن نماز است مانند حسد، كبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات و ندادن خمس و زكات، بلكه هر معصيتى را ترك كند. و همچنين سزاوار است كارهايى كه ثواب نماز را كم مى‏كند بجانياورد، مثلا در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند. و نيز كارهايى كه ثواب نماز را زياد مى‏كند بجا آورد، مثلا انگشترى عقيق به دست كند، و لباس پاكيزه بپوشد، و شانه و مسواك كند، و خود را خوشبو نمايد.


+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:13  توسط سید علیرضا  | 

تعقيبات نماز

مجموعه زيادى از روايات تأكيد مى‏كند براينكه نمازگزار نبايد بعداز اتمام نماز فوراً بلند شود وبرود، بلكه شايسته است در جاى خودبنشيند وبرخى از دعاها واذكار وآيات قرآنى را بعد از نماز بخواند.براستى انسان چقدر نيازمند است كه در گرماگرم مبارزه ورويارويى‏بافشارهاى هواى نفس وشيطان وزندگى مادى، به مناجات‏باپروردگارش بپردازد، ولحظاتى از شبانگاهان وساعاتى از روز را به‏تضرّع وزارى به درگاه او بگذراند، واز او كمك بجويد واز او آمرزش‏بخواهد وبراو توكل نمايد.
روايات منقول از پيامبرصلى الله عليه وآله واهل بيت او بطور متواتر تأكيد داردبراينكه "تعقيب" بعد از نماز مستحب است ودر همين روايات،بهترين نمونه‏ها از دعاها وذكرهاى مناسب اين لحظات ذكر شده، كه به‏تناسب اين رساله مختصر، تنها خوشه چينى از آنها را ذكر مى‏كنيم.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 19:59  توسط سید علیرضا  | 

ارکان نماز

ارکان نماز عبارتند از: نیت، تکبیرة الاحرام، قیام، رکوع و سجده که شرح هر یک بدین کیفیت می باشد.

نیت
نیت آن است که انسان، نماز را به قصد قربت - یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم - به جا آورد و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلا به زبان بگوید: «چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربة الی الله».
تکبیرة الاحرام
پس از گفتن اذان و اقامه، با داشتن نیت و گفتن «الله اکبر» نماز شروع می شود و چون به واسطه گفتن این تکبیر، چیزهایی مانند خوردن و آشامیدن و خنده کردن و پشت به قبله نمودن حرام می شود، این تکبیر را «تکبیرة الاحرام» می گویند. و مستحب است در موقع گفتن تکبیر، دست ها را بالا ببریم و با این عمل، بزرگی خدا را در نظر آورده و غیر او را کوچک شمرده و پشت سر بیندازیم.
قیام
قیام در حال تکبیرة الاحرام و قیام متصل به رکوع، رکن است ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع، رکن نیست. بنابراین اگر کسی رکوع را فراموش کند و پیش از رسیدن به سجده یادش بیاید باید بایستد، بعد به رکوع رود و چنانچه به طور خمیدگی به حال رکوع برگردد، چون قیام متصل به رکوع را انجام نداده، نمازش باطل است.
رکوع
بعد از خواندن قرائت، باید به قدری خم شود که دست ها به زانو برسد و این عمل را رکوع می گویند. در رکوع یک مرتبه «سبحان ربی العظیم و بحمده» یا سه مرتبه « سبحان الله» باید گفت. پس از رکوع باید کاملا بایستد، بعد به سجده رود.
سجده
سجده یعنی پیشانی و دست ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد و یک مرتبه «سبحان ربی الاعلی و بحمده» یا سه مرتبه «سبحان الله» بگوید. بعد می نشیند و دو مرتبه به سجده رفته، ذکر سابق را تکرار می نماید. محلی که پیشانی را بر آن می گذارد باید زمین یا چیزی باشد که از زمین می روید و بر چیزهای خوراکی و پوشاکی و معدنی سجده جایز نیست.
تشهد و سلام
اگر نماز، دو رکعتی است پس از انجام دو سجده برخاسته و حمد و سوره را می خواند و قنوت را انجام داده و پس از رکوع و دو سجده، تشهد را می خواند و نماز را سلام می دهد. و اگر نماز سه رکعتی است پس از تشهد برمی خیزد و حمد تنها را خوانده یا سه مرتبه می گوید: «سبحان اله والحمدالله ولااله الاالله والله اکبر» و بعد رکوع و دو سجده و تشهد و سلام را انجام می دهد. و چنانچه نماز، چهار رکعتی است رکعت چهارم را مثل رکعت سوم انجام داده و بعد از تشهد، نماز را سلام می دهد.

+ نوشته شده در  شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:21  توسط سید علیرضا  | 

مستند ظهور و نظر آیت الله مصباح درباره سید خراسانی بودن رهبری

حجت الاسلام روانبخش پیرامون نظر علامه مصباح یزدی در قبال مستند "ظهور بسیار نزدیک است" گفت: اتفاقا چند روز پیش وقتی که این مستند را تماشا کردم، رفتم خدمت علامه مصباح یزدی و گفتم: حاج آقا اگه یادتان باشد حدود ۱۵ سال پیش طبق اتفاقاتی که در برخی کشورها افتاده بود، خدمت حضرتعالی رسیدم و سئوال کردم که آیا می شود این اتفاقات را از علائم ظهور تلقی کرد؟

حضرتعالی هم در جواب من فرمودید: "زیاد به این مسائل نپردازید که در جلسه ای بنشینید و ببینید چه چیزی از علائم ظهور است و چه چیزی از علائم ظهور نیست. ممکن است که این حرفها و جلسات برای آدم شیرین باشد امّا آنچه که وظیفه شماست این است که خودتان را برای ظهور آماده کنید به طوری آماده شوید که انگار همین فردا آقا امام زمان(عج) ظهور خواهند کرد. حالا بحث کنیم درباره این مسائل امّا خودمان آماده نشویم هیچ فائده ای ندارد. ببینید وظیفه ما در قبال حضرت چیست؟

متن کامل در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ساعت 13:5  توسط سید علیرضا  | 

نظر رهبر انقلاب درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا(س)

 

نظر رهبر انقلاب درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا(س)

حجت الاسلام ادیب یزدی درباره فاطمیه و زمان عزاداری برای حضرت زهرا به بیان خاطره و نقل قولی از رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: یادم می آید یک روز در محضر رهبر عالی قدر انقلاب بودم یکی از آقایان سوال کرد:"درباره شهادت حضرت فاطمه(س) بالاخره 75 روز بعد از رحلت صحیح است یا 95؟" رهبر عالی قدر پاسخ واقعا حکیمانه ای دادند و فرمودند: "برای شما چه فرقی می کند کدامیک صحیح باشد خداوند خواست که مردم بیشتر به یاد مادر ما باشند و بیشتر برای مادر ما عزاداری و بیان فضائل ایشان را بکنند."

متن کامل درادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:55  توسط سید علیرضا  | 

شب و شب زنده‌ داري

 شب و شب زنده‌ داري

 عبادت و راز و نياز با تنها معبود جهان هستي، آن هم در دل تاريك شب، براي «اهل دل» لذّتي فوق العاده و غير قابل وصف دارد!.

آنان كه توفيق شب زنده‌داري نصيبشان مي‌شود و قطره‌اي از محبت پروردگار بر مشام جانشان رسيده است، تمام دنيا و آنچه در آن است، در نظرشان كوچك و حقير است.

سيّد السّاجدين امام زين العابدين (ع) در مناجات با حضرت حق، عرضه مي‌دارد:

«اي معبود من! كيست كه شيريني محبّتت را چشيده باشد و آنگاه از تو رويگردان گشته و ديگري را به جاي تو مقصد و محبوب خود قرار دهد؟!.

و كيست كه با قُرب تو مأنوس گشته باشد و آنگاه آرزوي دل به ديگري بستن و به غير تو پيوستن را به سّر ضمير خويشتن راه دهد؟!».

آري هنگام «شب» براي خلوت با «محبوب» و راز و نياز با «معبود» و قرار دادن جان در رهگذر نفحات اهلي و تقرب يافن به پروردگار و عرض نياز عاشقانه به درگاه خدا بهترين فرصت است.

رمز موفقيت همه انبياء و اولياء و صالحان و علماء مناجات در دل شب بوده است، اكثر عنايات ربّاني بر انبياء عظام در سحرگاهان روي داده است.

پيامبر گرامي اسلام (ص) در چهل شب، در وادي طور به لقاء پروردگار نائل شد.

آري عاشقان حضرت حق، پيوسته انتظار مي‌كشند كه وقت شب فرا رسد و پرده ظلمت شب بين آنان و ديگران حائل گردد تا خلوتخانه اُنس با حضرت معبود تشكيل دهند.

خداوند مهربان به تمامي بندگان خود نظر لطف فراواني دارد تا آنجا كه به بنده خود مي‌گويد:

«بنده من! نماز شب بخوان كه آن یازده رکعت است».

اما بنده به خدا مي‌گويد: خدایا! خسته‌ام نمی‌توانم نیمه شب یازده رکعت بخوانم.

بنده من! دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر را بخوان.

اما بنده به خدا مي‌گويد: خدایا! خسته‌ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم.

بنده من! قبل از خواب این سه رکعت را بخوان.

اما بنده به خدا مي‌گويد: خدایا! سه رکعت زیاد است.

بنده من! فقط یک رکعت نماز وَتر را بخوان.

اما بنده به خدا مي‌گويد: خدایا! امروز خیلی خسته شده‌ام آیا راه دیگری ندارد؟

بنده من! قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان بکن و بگو یا الله.

اما بنده به خدا مي‌گويد: خدایا! من در رختخواب هستم و اگر بلند شوم خواب از سرم می‌پرد!.

بنده من! همانجا که دراز کشیده‌ای تیمم کن و بگو یا الله.

اما بنده به خدا مي‌گويد: خدایا! هوا سرد است و نمی‌توانم دستانم را از زیر پتو بیرون بیاورم.

بنده من! در دلت بگو یا الله، ما نماز شب برایت حساب می‌کنیم.

اما بنده اعتنای نمی‌کند و می‌خوابد.

پس خداوند به ملائكه خود مي‌گويد: ملائکه من، ببینید من اینقدر ساده گرفتم اما بنده من بی‌اعتنا است و خوابیده است. چیزی به اذان صبح نمانده او را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده است.

خداوند، دو بار او را بیدار کردیم اما باز هم خوابید.

ملائکه من، در گوشش بگوید پروردگارت منتظر توست.

پروردگارا باز هم بیدار نمی‌شود!

اذان صبح را می‌گویند هنگام طلوع آفتاب است.

ای بنده بیدار شو نماز صبحت قضا میشود.

خورشید از مشرق سر بر می‌آورد خداوند رویش را بر میگرداند و می‌گوید:

ای ملائکه من، آیا حق ندارم که با این بنده قهر کنم؟

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 19:15  توسط سید علیرضا  | 

چند سوال

اگر بناست از نعمت های الهی تشکر کنیم ، چرا حتما نماز بخوانیم ؟

وقتی اصل لزوم تشکر را قبول کردیم ، چگونگی آن باید طبق دستور باشد .وقتی مراجعه بیماری به پزشک ، ضروری تشخیص داده شد ، چگونگی مصرف دارو ،تابع دستور پزشک است . برای اینکه در تشکرها سردرگم نشویم و یاوه نگوییم ، باید طبق خواسته خدا سپاس انجالم دهیم . یک خلبان همین اینکه پرواز را پذیرفت در هرکجای دنیا که خواست با برج مراقبت تماس بگیرد ، باید به زبان انگلیسی سخن بگوید. پس نحوه تشکر را باید از دستور الهی و اولیا خدا فرا بگیریم .

پرتوی از اسرار نماز-محسن قرائتی

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ساعت 0:54  توسط سید علیرضا  | 

روح نماز

نماز بازدارنده از فحشا و منکرات است.نمازی که از گناهان جلوگیری نکند عدمش به ز وجود!
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 1:40  توسط سید علیرضا  | 

شرح حدیثی از امام صادق(ع) درباره نماز

امام صادق(ع) در حدیثی می فرماید:

چون برای ادای نماز رو به قبله ایستادی،از دنیا و آنچه در اوست،از مردم و آنچه در دست آنان است بطور کامل ناامید و مایوس شو ......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 0:18  توسط سید علیرضا  | 

به روز رسانی وبلاگ پس از سفر حج

 

سلام به دوستان عزیز

الحمدلله در تاریخ ۵/۱۲/۸۹ به سفر حج مشرف شدم حالا که برگشتم تصمیم گرفتم تا ان شااله از این به بعد وبلاگ به روز رسانی کنم شما هم با نظرات خوب و سازنده همراهیم کنید تا به یاری حق بتونیم برای اسلام کاری کرده باشیم و اون دنیا شرمنده حضرت زهرا(س) و اهل بیت (ع) و شهدا نشیم.

به امید فرج

آسید علیرضا

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:46  توسط سید علیرضا  | 

چرا لذت نمی برم؟ / علت لذت نبردن از نماز چیست؟

عواملی که می تواند نمازها و عبادات انسان را لذت بخش کند، عبارتند از:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 0:33  توسط سید علیرضا  | 

نماز چيست ؟

 نماز سرود عشق و آهنگ آسمانى است .

نماز سرود فضليت و پاكى است

نماز ريسمانى است كه ما را به خداوند جهان متصل مى كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 0:30  توسط سید علیرضا  | 

نماز،گفتگوباخدا
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:58  توسط سید علیرضا  | 

سئوال ؟

اگر کسی نماز نخواند ولی به حدی ایمان داشته باشد و بداند جهان دیگری وجود دارد و همیشه مشغول ذکر خدا باشد و صلوات بفرستد، آیا این فرد گناهکار است؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 2:44  توسط سید علیرضا  | 

تاثیر نماز صبح در جلوگیری از سکته قلبی

نتایج یک تحقیق جدید علمی نشان می‌دهد ادای بوقت نماز صبح ، بهترین راه برای پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی و تصلب شرائین است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 2:32  توسط سید علیرضا  | 

حكمت و فلسفه نماز 2


انسان دارای غرائز منفی و مثبتی است كه اگر غرائز منفی او بر اثر تعلیمات الهی كنترل نگردد, به گمراهی كشیده خواهد شد......

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 2:28  توسط سید علیرضا  | 

حكمت و فلسفه نماز

گرچه نماز چیزی نیست كه فلسفه اش بر كسی مخفی باشد، ولی دقت در متون آیات و روایات اسلامی ما را به نكات بیشتری در این زمینه رهنمون می گردد:

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 2:22  توسط سید علیرضا  | 

نماز پرواز روح

در احادیث از نماز به عنوان معراج مومن یاد شده است، لیکن این عروج و پرواز نه در فضای آسمان بلکه در فضای معنویت و بندگی است و برای رسیدن به قرب پروردگار است .

به نکته هایی که نماز گزار به آن بر می خورد توجه کنید: 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 2:11  توسط سید علیرضا  | 

نماز وهمراه هایش

در موارد متعددی از آیات قرآن که نماز مطرح شده است ، در کنار آن فرمان دیگری نیز آمده است مانند زکات، انفاق، امر به معروف .....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 2:10  توسط سید علیرضا  | 

آداب نماز

 رعایت نکاتی که به آداب نماز مربوط می شود (هچون مسواک ، نظافت و توجه به خداوند و ...) در کمال این عبادت موثر است. امام باقر(ع) فرمودند: در نماز ، توجه به خدا داشته..........

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 2:1  توسط سید علیرضا  | 

آداب و اسرار وضو

پیش از وضو ، مسواک زدن مستحب است . همچنین تمیز بودن آب ، شستن دستها پیش از وضو .......
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:31  توسط سید علیرضا  | 

نمازهای معصومین

در اینجا به نمونه ای از نماز اولیا دین اشاره می کنیم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 1:54  توسط سید علیرضا  | 

نمازهای مردود

ممکن است عملی صحیح باشد ولی مورد قبول قرار نگیرد، مثل جنس بی مشتری.

در احادیث نماز برخی از افراد را فاقد ارزش و مردود به حساب آورده اند که به چند نمونه اشاره می شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 1:49  توسط سید علیرضا  | 

فلسفه نماز

۱- نماز وسیله شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی  است چرا که خواه ناخواه انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می کند، لذا در حدیثی می خوانیم.......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 1:41  توسط سید علیرضا  |